Publicaties en andere activiteiten na onderzoek

1991.   Wolven in de buurt van IJsselstein. Historische Kring IJsselstein nr.58/59, 385-386.

1992.   Kasteel- buiten- en boerentuinen in de Lopikerwaard. [IJsselstein] : Werkgroep Behoud Lopikerwaard. Waarden-reeks, dl. 4. Rug- en omslagtitel: Tuinen in de Lopikerwaard. – Jubileumuitgave. Dl. 1: Drie eeuwen geschiedenis van de kasteel- en buitenplaatstuinen in de Lopikerwaard, en van de tuinen bij het Huis te Linschoten; dl. 2: De verschijningsvormen van de boerentuinen in de Lopikerwaard.

1994.   Het Speelhuysje voor Joachim Ferdinand de Beaufort, Drossaard te IJsselstein. Castellogica; verkenningen, mededelingen van de Nederlandse Kastelen Stichting 1994-3, 135-138.

1995.   Geen landschapspark voor de Drost; een bijdrage tot de kennis van de IJsselsteinse kasteeltuinen uit de periode 1750-1950. Historische Kring IJsselstein nr.75, 315-342.

1997.   … IJsselsteins kasteel als ‘lieu de mémoire’; kanttekeningen bij “Fulco de minstreel” n.a.v. de belegering van kasteel IJsselstein in 1297/98. Historische Kring IJsselstein nr.83, 13-32.

2000.   IJsselstein en zijn kasteel; de genius loci van IJsselstein. Utrecht : Stichting Utrechtse Kastelen. Jaarbericht Stichting Utrechtse Kastelen. Ook verschenen als uitgave van de Rabobank te IJsselstein.

2001.   “…eensklaps gesonken en doorgebrooken”; 250 jaar geleden: Lekdijk bij Jaarsveld op 2 plaatsen doorgebroken. Historische Kring IJsselstein nr.94, 1-12.

2002. Van koperplaat tot potbodem. Caert-thresoor; tijdschrift voor de geschiedenis van de cartografie 21 nr.2, 53-54.

2004.   De Algemeene Kaart van Nederlandsch Oost-Indie (1842) door Gijsbert Franco Baron von Derfelden van Hinderstein. GIN publicatiereeks nr.2, Indische kartografie, red. Marco van Egmond, 15-22.

2007.   Gijsbert Franco, baron Von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857; leven en werk van “eene ware specialiteit” in kaart gebracht. ’t Goy-Houten : Hes & De Graaf. Met cd-rom. [Dissertatie Utrecht, 2006.]

2009.   Negentiende-eeuwse kaartkritiek; Von Derfeldens brief aan Vincendon-Dumoulin. Caert-thresoor; tijdschrift voor de geschiedenis van de cartografie 28-2, 48-54.

2010.   Nauwkeurigheid: ook bij het lezen gewenst [reactie op de artikelen van J.M. Mohrmann in Caert-thresoor en de Hollandse Cirkel]. De Hollandse cirkel, jrg.12-2, 50-55.

2010. Als zand tusssen de vingers…; de verwikkelingen rond het kasteel te IJsselstein tussen 8-10-1857 en 01-12-1928 [15-02-1963]. Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land, uitgave van de Historische Kring IJsselstein nr.129, 1-18.

2010.   De kaarten van de Lekdijk Benedendams uit de jaren 1820-1830 getekend door Von Derfelden van Hinderstein. Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land, uitgave van de Historische Kring IJsselstein nr.130, 1-14.

2011.   Borneo…, en nog wat; kanttekeningen bij het artikel van J.M. Mohrmann  “Hoe Borneo rond 1840, middels chronometerreizen, op de trigonometrische wereldkaart verscheen.” in De Hollandse Cirkel, 2010. De Hollandse cirkel, jrg. 13-1, 12-17.

2011.   Toelichting op een aantal vraagpunten bij het artikel “De kaarten van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam uit de jaren 1820-1830” in HKIJ nr.130, 1-14. Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land, uitgave van de Historische Kring IJsselstein nr.132, 29-35.

2012.   De manuscriptkaart van de Donaudelta uit 1771 in de Collectie Bodel Nijenhuis. Omslag; bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2012-2, 5-6.

2012.   De Atlas der Nederlandsche Overzeesche bezittingen in het Koninklijk instituut voor de Tropen. Caert-thresoor; tijdschrift voor de geschiedenis van de cartografie  31-4, 123-129.

2014.   Eiteren onder IJsselstein, een beeldverschuiving en de gevolgen daarvan. Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land, uitgave van de Historische Kring IJsselstein nr. 142/143. Speciale Uitgave, januari 2014.

2016.   … als MANTELS om de STAD … ; of hoe de IJsselsteiners tussen 1814 en 1940 hun oude vesting een nieuw aanzicht gaven. IJsselstein :  Stichting Historische Kring IJsselstein.

2022.   Dregterlandt; het ‘verhaal’ achter de KAART. Volledige titel:Dregterlandt; het ‘verhaal’ achter de 300 jaar oude “Nieuwe Kaarte van het Dijckgraafschap van Dregterlandt” door Govert Oostwoudt; de ontstaansgeschiedenis en de afgeleide kaarten. Uitgegeven door de Historische Vereniging Suyder Cogge te Venhuizen.  

2023.   [in voorbereiding:] De Benschopse Nimfies; een burlesk gedicht uit 1713.  

Co-auteur van of anderszins medewerking verleend hebbend aan:
[Samen met H.N. Huyten]. 1964. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet; een gedichtenbundel met vragen en theorie voor het Ulo, volgens de exameninterpretatie. Amsterdam-Antwerpen : Versluys. [met een handleiding].

[Samen met L.H. Albers]. 2000. Kasteel Buren, documentatie. Onderzoek in opdracht van TBZ B.V. Eemnes. Utrecht : Albers Adviezen.

[Samen met L.H. Albers]. 2001. Landgoed Ipenrode te Heemstede, deel 1 a Archief- en literatuuronderzoek. In opdracht van P.H. van den Bos (rapport) [Later verwerkt in: L.H. Albers, P.W.A. Broeders en H. Krol.2001.  Vier eeuwen Voorkoekoek-Ipenrode; een historische buitenplaats in Heemstede. Heemstede : Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek, 2001].

Adriaanse, L., P. Broeders e.a. 2001. De collectie IJsselstein; 70 voorwerpen schrijven geschiedenis. Hollandsche IJsselreeks no. 6. Stadsmuseum IJsselstein.

[Samen met L.H. Albers en N.C.M. Maes]. 2002. Singelplantsoen Utrecht, cultuurhistorische waarden en aanbevelingen. Utrecht : Dienst Stadsbeheer Utrecht.

Laat, L. de. 2002. Lopikerwaard 1953-2003; landinrichting voor boer en burger. Utrecht : Dienst Landelijk Gebied in de provincie Utrecht. [‘Hoofdstuk 3. Meer aandacht voor natuur, recreatie en landschap’.]

Feis, B., H. Rutten. 2005. De achterkant van Holland; speurtochten langs industrieel erfgoed in het Groene Hart. [Woerden] : Stichting Het Groene Hart.

Linten in de leegte; handboek groene bebouwingslinten in de Utrechtse Waarden. 2008. Onder redactie van K.-H. van Meekeren, W. Schik e.a. Deel 1: Bebouwing; deel 2: Streekeigen elementen. Montfoort : Gemeentebestuur.

[Samen met J. Blankenstijn en Ch. Burghard]. 2010. Lessenpakket “IJsselstein 700 jaar stad” bestemd voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen  en de klassen 1 en 2 van het Calscollege te IJsselstein. IJsselstein : Stichting IJsselstein 700 jaar stad.   In 2013 in boekvorm gepubliceerd onder de titel Geschiedenis geef je door!; handleiding lessenpakket ‘IJsselsein 700 jaar stad’ Tweede bewerkte druk. IJsselstein : Stichting IJsselstein 700 jaar stad i.s.m. Gemeente IJsselstein en Stichting Historische Kring IJsselstein.

Causerieën, powerpointpresentaties, etc.:
“Historische kaarten van de Lek”, dialezing bij gelegenheid van de tentoonstelling ‘Droge voeten in de polder’, Stadsmuseum te IJsselstein. 13 en 20 maart 2002.

“De Algemeene Kaart van Nederlandsch Oost-Indie (1842) door Gijsbert Franco Baron von Derfelden van Hinderstein”, powerpointpresentatie tijdens het Symposium Indische Kartografie, Koninklijk Instituut voor de Tropen, 3 november 2003.

“Franse interesse voor Oceanië en Zuidoost-Azië tussen 1750 en 1850”, powerpointpresentatie tijdens symposium te IJmuiden, Antiquariaat Asher Rare Books B.V., 7 oktober 2004.

“Een rondgang langs de Kastelen en buitens van de Lopikerwaard en het Huis Linschoten”, powerpointpresentatie voor de KNNV afd.Den Haag, Bosbeskapel, 19 april 2007.

“De Lek tussen Vianen en Schoonhoven”, powerpointpresentatie voor  de Werkgroep K+C te Lopik, Het Dijkhuis te Jaarsveld, 3 sept. 2009. – idem, voor Probusclub “Gijsbrecht van Aemstel”, IJsselstein, Ridder Sint-Joris, 30 september 2009. – idem voor Historische Kring IJsselstein en Stichting Werkgroep Behoud Lopikerwaard, Het Dijkhuis te Jaarsveld, 23 juni 2010.

“Tuinen in de voormalige koloniën, een blinde vlek in Nederlandse tuinhistoriografie?” powerpointpresentatie voor Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade, Rhenen, Restaurant Cunera, 27 maart 2010.

“Fantastisch IJsselstein” Voorbereidend onderzoek voor de tentoonstelling over de geschiedenis van IJsselstein 1300-1600; in het Stadsmuseum van 6 november 2010 tot 6 februari 2011.

“Eiteren onder IJsselstein”, een powerpointpresentatie tijdens het minisymposium georganiseerd door de Stichting Historische Kring IJsselstein in de Bibliotheek, Overtoom 7 te IJsselstein, op 19 juni 2014.

“Von Derfelden van Hinderstein en de compillatieproblemen rond zijn ‘Algemeene Kaart van Nederlandsch Oost-Indie’”, powerpointpresentatie tijdens de studiemiddag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, op 28 november 2014.

“ … als MANTELS om de STAD… ; of hoe de IJsselsteiners tussen 1814 en 1940 hun oude vesting een nieuw aanzicht gaven”, een powerpoint-diavoorstelling bij gelegenheid van de presentatie van het boek op 25 november 2016 in het oude stadhuis te IJsselstein en de overhandiging van het eerste exemplaar aan de Burgemeester van IJsselstein Patrick van Domburg.

2017. Website ‘Oosterleekse en andere historiën’ waarop o.a. “Buitenplaats Bos en lommer”, Von Derfelden van Hinderstein”, “Kasteeltuin IJsselstein”, ‘Publicaties en andere activiteiten’.

2022. Dregterlandt; het ‘verhaal ‘ achter de KAART, een powerpoint-diavoorstelling bij gelegenheid van de presentatie van het boek op 18 november 2022 in het Oosterleker kerkje en de overhandiging van de eerste exemplaren aan de Loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier Rob Veenman en de Burgemeester van Drechterland Michiel Pijl.

2023. Powerpointpresentatie over boek en kaart van Dregterlandt voor ‘Vrouwen van Nu, afd.Wijdenes-Oosterleek” op 21 februari 2023 in het Oosterleker Kerkje. – Idem voor de Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud op 1 maart 2023 in de Ned.Hervormde Kerk te Westwoud. – Idem voor belangstellenden op 11 mei 2023 in het WestFries Archief te Hoorn.

2024.Iidem voor de Historische Vereniging Oud Andijk op 14 maart 2024 in het Dorpshuiste Andijk.