De verbouwing van het huis in 1942

14. Wouter en Trijnie.

Na de dood van Grietje in 1939 – Pieter V was in 1936 gestorven – zal ook de andere helft van de woning door het gezin van Wouter betrokken zijn.
Een paar jaar later, in 1942 heeft een nogal ingrijpende verbouwing plaatsgevonden.

52. De blauwdruk van de verbouwing in 1942. Linksonder de plattegrond van de uit 1915 daterende situatie; rechtsonder de gewijzigde situatie met de hoofdingang in de noordwestelijke gevel, met de hal en de trap naar boven. Om een hoekschouw mogelijk te maken werd de scheidingsmuur tussen de keuken en schuur [zie het “Bestaand grondplan”] uitgebroken en werd een nieuwe een stukje de vroegere keuken in opgetrokken.

Dat het op de blauwdruk [afb.52] om de woning van O21 gaat, is niet meteen vast te stellen. In de informatie op de site van het West-Fries Archief en op de bouwtekening zelf wordt W. Roos als opdrachtgever vermeld, maar waar het huisnummer D 58 voor staat, is bij eerste inzage in het dossier niet duidelijk; ook het situatieschetsje centraal op de tekening biedt geen uitkomst, omdat de architekt heeft verzuimd het perceelnummer in te vullen. En wanneer je op de hoogte bent van de werkelijke situatie ter plaatse, dan moet je constateren dat de oriëntatiepijl van het pand op de tekening te ver naar het westen wijst.
De “Gewijzigde gevel Noord” [afb.52] is echter onmiskenbaar dezelfde als die aan de noordwestzijde van het tegenwoordige nr. 21. Bovendien vertoont het “Bestaand grondplan” grote overeenkomst met de begane grond op de tekening van 1915 [afb.34 in Nieuwbouw in 1915]. De architect die het plan tekende, was R. Komen te Blokker.
De woning werd rianter. Aan de zuidoostzijde werden portaal, keuken en alkoof verbouwd tot een suite-kamer met schuifdeuren naar de woonkamer. De buitendeur aan de zuidoostzijde kwam te vervallen.Aan beide zijden van het woonhuis zou het enkele raamvenster van de keukens veranderd worden in een driedelig.
In het ‘Gewijzigd grondplan’ [rechtsonder op afb.52] werd aangegeven dat de scheidingsmuur tussen de keuken aan de zuidoostzijde en de schuur zou worden uitgebroken waarna een stukje verder voor de suitekamer een nieuwe binnenmuur geplaatst zou worden. Wouter jr. herinnerde zich dat tussen de benedenverdieping en de schuur een vlakke scheidingsmuur stond die aan de schuurzijde niet was afgewerkt.
Het portaal in het ‘Gewijzigd grondplan’ werd volgens Wouter jr. vestibule genoemd en was voorzien van een pendeldeur naar de hal. In de hal kwam ook een trap naar de bovenverdieping.
De grootte van het portaal bij de deur in de voorgevel bleef ongewijzigd. Deze voordeur werd nooit gebruikt: daarachter stond volgens Wouter jr. de kluis.

De Gemeenteopzichter maakte op de blauwdruk een opmerking over de verbinding tussen de keuken en de woonkamer: deze kamer was vanuit de keuken alleen via de hal en de suitekamer bereikbaar en omgekeerd.

Vrijwel zeker is in 1942 op de open zolderverdieping de slaapkamer getimmerd voor zoon Wim [afb.53]. Op de begane grond bleef na de verbouwing maar één slaapkamer over. En de bedstee in de noordwestelijke keuken [Zie afb.34 in Nieuwbouw in 1915.] werd een keukenkast.
Wouter jr. kan zich het met zachtboard plafond afgeschoten kamertje op zolder nog goed herinneren. Maar hij wist ook nog dat “oma Trien” erop stond dat oom Wim via de trap in de schuur naar zijn slaapkamer ging.

53. De bovenverdieping uit de tijd na de verbouwing van 1942 op de opmetings-tekeningen van 1969. Ook toen stond de zolder van de woning nog in open verbinding met de schuur.
De slaapkamer was de afgeschoten ruimte tussen voorgevel en de schoorsteen. De toegang tot de zolder werd door een deur boven aan de trap vanuit de hal afgesloten. [Zie hiervoor ook afb.38 in Nieuwbouw in 1915]. De beide dubbele schoorsteenkanalen zijn bij de verbouwing van de woning in 1970 verwijderd en vervangen door andere tegen de achtergevel van het voorhuis [zie afb.60 in Van fruitbedrijf naar dubbel woonhuis].

54 In artikel 1099 in de Legger van Eigenaren stond Wouter Roos vermeld als de eigenaar van de boomgaard.
Op perceel 476 bouwde Wouter het warenhuis, dat in 1957 werd gesloopt; in 1926/27 had hij op perceel 485 een druivenkas laten bouwen.
Wanneer de bomen in verschillende delen van de boomgaard werden aangeplant, kan niet uit deze lijst worden afgeleid. Perceel B 380 is huis, erf en schuurtje met het tegenwoordige adres Oosterleek 6 waar de weduwe van Pieter, Teetje Dekker, met haar beide kinderen woonde en dat zij in 1971 erfde.

Ga nu door naar Tussenstappen