De ‘Nieuwe Kaarte van het Dyckgraafschap van Dregterlandt’

Het is in 2023 driehonderd jaar geleden dat Govert Oostwoudt, wiskunstenaar, ex-zeevarende, schoolmeester, zanger, koster, schepen, verpondingsgaarder. schotvanger, vredemaker en commissaris van de beramingen en ’t overslag der materialen ook nog tijd had pm voor het Dijkgraafsschap een kaart te tekenen met daarop de actuele situatie van de dijken en dijkwerken.
Maar tegelijk vond men het blijkbaar belangrijk dat hij het binnendijkse zou napeilen en nameten.zoals het stond afgebeeld op de Pertinente Generale Caerte van WestVrieslandt door de Leidse landmeter Johannes Jz. Dou. .
Op die kaart had Dregterlandt een groter oppervlakte dan op de kaarten die tot dan toe een beeld van dit Ambacht gaven. Omdat graotte van de bijdrage in de onderhoudskosten van de Omring gekoppeld was aan de oppervlakte van elk Ambacht, wilde men in Dregterlandt er zeker van zijn dat Dou geen fout gemaakt had.

Voorplat van het boek waarvoor ik vanaf 2017 onderzoek heb gedaan.

Voor wie het naadje van de kous wil weten hoe en waarom Oostwoudt de kaart heeft getekend [en hoe nauwkeurig!]… mijn boek is nog steeds te koop..