Bij wijze van POORTJE

Begin oktober 2011 kochten Jeroen Broeders en Lisan Adolf van de familie Van Sliedregt de boerderijwoning Oosterleek 21 met twee schuren en een boomgaard. De oppervlakte van het geheel bedroeg 2,9 ha waarop – zoals zij bij latere telling vaststelden – 843 fruitbomen stonden.
Wat Jeroen en Lisan aantroffen was een romantisch aandoende hoogstamboomgaard, die slechts gedeeltelijk was onderhouden maar in dat jaar rijkelijk peren, appels, kweeperen en walnoten droeg.
De woning bestond – en bestaat nog steeds – uit een “voor-” en een “achterhuis”. Tussen deze beide is er verschil in vloerhoogte van de begane grond: de vloer van het voorhuis ligt 50 à 60 cm hoger dan die van het achterhuis; het voorhuis leek te zijn gebouwd op een terp; achteraf werd duidelijk dat dit niet het geval is. [Daarover meer in Van fruitbedrijf naar dubbel woonhuis.] De vloer van het achterhuis ligt 10 tot 20 cm boven het maaiveld. Het schuurgedeelte van de voormalige boerderij is rond 1970 afgebroken en vervangen door een [vanaf 2012 niet meer] separaat te bewonen achterhuis.
In gesprekken met buurtbewoners en de in 2011 91-jarige heer Wim Roos kregen ze het een en ander over het verleden van huis en boomgaard te horen. En omdat ze in bouw- en landschapshistorie geïnteresseerd zijn, wilden ze preciezer weten hoe hun eigen stek zich had ontwikkeld: ze wilden – voorzover mogelijk – de eigendomsgeschiedenis van huis en gronden, de bouwhistorie van het huis en de gebruiksgeschiedenis van de gronden uitgezocht zien.
De geschiedenis van O21 is voor een groot deel verweven met die van de Oosterleekse Roosfamilie. De enige uit die familie die nog in Oosterleek woont, is een kleindochter van Marijtje Roos.
Via internet en kontakten met de heer Klaas Roos was er in korte tijd voldoende genealogische kennis vergaard over deze Roosen.
Nadat zes generaties van die familie tot 1966 op deze locatie een bedrijf hadden gerund, werden huis en gronden verkocht aan J.A. Meijer, een bouwkundige uit Wassenaar, die het geheel in 1969 aan F.H. Hergarden uit Beverwijk doorverkocht, die dat binnen drie jaar op zijn beurt deed aan de heer Dirk van Sliedregt.
In twee fasen verbouwde deze architekt de woning en de fruitschuur en liet de twee schuren zetten.
Van Sliedregt heeft ook energie gestoken in de boomgaard. Of het bij hem om een hobby ging, om een vorm van erfgoedbesef of om beide, zeker is dat hij jonge vruchtbomen heeft gepoot op opengevallen plekken.

Omdat Jeroen en Lisan een speciale band hadden met het stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam, vonden ze die naam heel toepasselijk voor hun ‘buitenplaats’.

De heer Wouter Roos Pzn. die tussen 1950 en 1966 regelmatig op het bedrijf van zijn opa kwam, dank ik voor de vele aanvullingen en correcties met betrekking tot deze periode. Zijn bijdragen zullen aangeduid worden als zijnde van “Wouter jr.”

Om alle Pieters Roos, die de dragers zijn van de tijdlijn binnen deze geschiedenis, in het familieverband te kunnen plaatsen, volgt hier voor de lezer eerst een stamboom.

Ga daarvoor naar De Roosfamilie