O 21 – Buitenplaats Bos en Lommer

Hier vindt u een uitgebreidere versie van de geschiedenis van de buitenplaats dan die uit 2014; ik heb er allerlei archiefvondsten in verwerkt afkomstig uit het Kadaster en de beeldbank van het West-Fries Archief. Hiermee ga ik terug tot 1638. Het zou wel eens een aanzet kunnen zijn tot “Vier eeuwen O 21”. Maar voorlopig blijft het…. en klik  erop:

Drie eeuwen Oosterleek 21 versie 2 2018